Cihazların istifadəsi

Новости КЗ

Müasir santexnika sistemlərində istifadə olunan avadanlıqların əksəriyyəti insan müdaxiləsi olmadan işləyir. Muxtariyyət bütövlükdə işləyən ölçmə cihazlarından — alətlərdən (sürücülərdən) istifadə etməklə əldə edilir. Onun əsas funksional məqsədi müxtəlif fiziki kəmiyyətlər haqqında məlumat toplamaq və emal etmək və sonra bu məlumatdan onun ayrı-ayrı elementləri vasitəsilə boru kəməri sisteminin işinə nəzarət etmək üçün istifadə etməkdir. Ən çox yayılmış alətləri https://metallicheckiy-portal.ru/articles/izmerenie/rasprostranennie_kontrolno-izmeritelnie_pribori linkində görə bilərsiniz.

Cihazların və sayğacların növləri və xüsusiyyətləri

Alətlər və avtomatlaşdırma iki əsas kateqoriyaya bölünür ki, bu da abbreviaturanı əks etdirir. Ölçmə vasitələri məlumatların toplanması və emalı ilə məşğul olur və boru kəməri sistemini və ya onun ayrı-ayrı elementlərini idarə etmək üçün avtomatlaşdırma və ya xüsusi aktuatorlardan istifadə olunur. Birinci qrupa müxtəlif fiziki kəmiyyətləri elektrik siqnallarına çevirən və onları avtomatik idarəetmə avadanlığına ötürən müxtəlif sensorlar daxildir. Boru sistemlərində ən çox istifadə edilən sensor növləri bunlardır:

  • manometr;
  • termometr;
  • həcm ölçən.

Öz növbəsində, aktuatorlar aşağıdakı cihazlardır:

termostat;
avtopilot;
yəhər nəzarət klapan;
nəzarətçi;
Boru kəmərlərinin komponentləri (klapanlar, filtrlər, klapanlar, istilik dəyişdiriciləri və s.).

Bu, santexnika sistemində onun işini idarə etmək və tənzimləmək üçün istifadə olunan avadanlığın yalnız kiçik bir hissəsidir.

Cihazların funksiyaları və üstünlükləri

Ölçmə və avtomatlaşdırmanın (I&C) əməliyyat xüsusiyyətləri hər bir fərdi avadanlıq parçasının funksional məqsədindən asılıdır. Xüsusilə, təzyiqölçənlər işçi mühitin təzyiqini ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu alətlərdən alınan məlumatlar, performans və etibarlılığın mükəmməl balansını təmin edən boru kəməri sistemlərinin ən yüksək performansda işləməsini təmin etmək üçün vacibdir. Eyni zamanda, ölçmə üsulundan asılı olaraq, təzyiq ölçmə cihazları kifayət qədər «universal» məlumat əldə etmək üçün istifadə edilə bilər — mütləq təzyiq, ölçmə təzyiqi və diferensial təzyiq.

Оцените статью