HƏR MÜRƏKKƏBLİKDƏN METAL KONSTRUKSTURLARIN İSTEHSALI

Новости КЗ

Metal-mexanika sənayesi bütün təsərrüfat fəaliyyəti üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki məhsulların müxtəlif istehsal zəncirlərinin digər halqalarına paylanmasına cavabdehdir. Bu, maşınlar, alətlər və avtomobillər kimi hissələrlə edilə bilər. Siz https://riddermash.kz/ saytından metallurgiya avadanlıqları sifariş edə bilərsiniz.

Metal emalı nədir?

Metal emalının tərifi genişdir və digər sənaye sahələrinə hissələri təmin etmək üçün istifadə olunan sənaye avadanlığı və alətlərini əhatə edir. Metal emalı sənayesi üçün ən vacib xammal məhsuldar istehsal vasitələri yaratmaq üçün istifadə olunan metal dəmir və onun ərintiləridir. Yuxarıda göstərilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, digər iqtisadi fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün lazım olan alətlər və materiallarla təmin etmək üçün məsul olan polad sənayesidir.

Metallurgiya digər fəaliyyətlər üçün başlanğıc nöqtəsidir. Məsələn, burada görürük ki, o, avtomobil, aerokosmik, qida, istehsal, tikinti, mədənçıxarma və ya kənd təsərrüfatı sənayesi və digərləri ilə təchizatdan məsuldur. Bu intizamın məqsədi xammalı (metalları) təbəqələr, lövhələr və s. kimi hissələrə çevirməkdir; çevrildikdən sonra avtomobillər kimi digər məhsullar üçün ehtiyat hissələri və ya hissələri kimi istifadə olunacaq.

Bu sektor düzgün həyata keçirilməsi üçün yüksək dəqiqlik tələb edən istehsal proseslərinin böyük mürəkkəbliyi ilə xarakterizə olunur. Bundan əlavə, bu sənayeni təşkil edən müxtəlif dəzgahlarda bir sıra təcrübəli mütəxəssislərdən ibarətdir; tornaçılar, frezeler, düzəldicilər, alət ustaları, tökmə işçiləri, qaynaqçılar, CNC operatorları və s.

Metallurgiya sənayesi iki fənni əhatə edə bilər:

Metal filizlərindən metalların alınması və emalı üsulu olan metallurgiya.
Dəmir texnologiyasını, onun istehsalını və karbon ərintilərini öyrənən metallurgiyanın bir sahəsi olan qara metallurgiya.
Metallurgiya sənayesi üçün maşınlar
Vurğulamaq lazımdır ki, metal emalında xammalla aparılan işlərə emal deyilir. Sənayedə üç növ var:

Оцените статью