Qaynaq daimi əlaqə əldə etmək üçün texnoloji prosesdir

Metal hissələrin daimi əlaqəsinin ilk sübutu qədim dövrlərə (təxminən 30 əsr əvvəl) aiddir. Bu sözdə dəmirçidir
Оцените статью