Sənaye nasos avadanlığı

Новости КЗ

Sənaye nasoslarının dizaynı və iş prinsipi gündəlik həyatda istifadə olunan adi nasos avadanlığından daha mürəkkəb bir sıradır. Bu mürəkkəblik avadanlığın işləməli olduğu daha ağır mühitlə izah edilə bilər. Adətən http://gmk-nasos.ru/market/nasosy/kanalizaciya/ saytından sənaye nasosları neft məhsullarının, isti mayelərin, qatranların, turşuların, özlü qidaların vurulması üçün istifadə olunur.

Qiymət sənaye nasos avadanlığı və məişət modellərini üstələyir. Bir vahidin qiyməti adi nasoslardan 3-4 dəfə yüksəkdir.

Dizayn həllərinə görə sənaye nasosları aşağıdakılara bölünür:

Nasos qurğusunun su girişinin formasından asılı olaraq: eksenel su girişi və ikitərəfli su girişi isteğe bağlıdır. Eksenel versiya, giriş borusu vasitəsilə iş kamerasına maye təchizatı ilə standart versiyadır. İkinci versiyada maddə iki yarım vida kanalı vasitəsilə daxil olur, bu da məhsuldarlığı və nasos gücünü artırır.
Cihaz tərəfindən atlanan eyni vaxtda axınların sayına görə: tək axın və çox axın. İkinci növ nasos əməliyyat zamanı mayelərin qarışdırılmasına imkan verir, bəzi modellər isə qarışdırmadan paralel tədarük etməyə imkan verir.
Çarxların sayından asılı olaraq birpilləli və çoxpilləli nasoslar və avadanlıqlar fərqləndirilir. Çoxmərhələli seçimlərə şafta quraşdırılmış çoxsaylı çarxları olan mərkəzdənqaçma nasosu daxildir.
Avadanlıqların ox istiqamətinə görə avadanlıq şaquli və üfüqi modellərə bölünür.

Fəaliyyət və məqsəd prinsipinə görə təsnif edilir

Ayrı bir təsnifat sənaye modellərinin iş mexanizminin növünə görə bölünməsidir. Bu xüsusiyyətə gəldikdə, bunlar var:

Çox vaxt sənaye üçün quyu çuxur variantları ağır şəraitdə işləyir və yerli modellərdən daha yüksək məhsuldarlığa malik olmalıdır. Buna görə də, bu cür cihazlar tamamilə mərkəzdənqaçma çoxmərhələli işçi orqanları əsasında hazırlanır. Etibarlı paslanmayan polad çarxlar və 5-10 kVt mühərriklər 3-9 min kubmetr tutumlu sənaye su nasoslarını təmin edir. m/saat

Оцените статью
Добавить комментарий